Όροι και Προϋποθέσεις

 1. i. Εισαγωγή

Το www.4rooms.gr (εφεξής “ιστότοπος” ή/και “εταιρεία” ή/και “δικτυακός τόπος” ή/και “ηλεκτρονικό κατάστημα”) έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου, δημιουργήθηκε και ανήκει στην ελληνική εταιρεία με στοιχεία:

Ιωάννης Μπιζούλας με έδρα 5ο χλμ. Φαρσάλων – Βόλου, Τ.Κ. 40300, Φάρσαλα, Α.Φ.Μ. 034352554 – Δ.Ο.Υ. Β’ Λάρισας, τηλέφωνο επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος 2491400444 και email επικοινωνίας info@4rooms.gr

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, και διέπουν την σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας κατά την αγορά προϊόντων από το υπάρχον διαδικτυακό κατάστημα.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας καλούμε να διαβάσετε τους παρόντες όρους και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, μπορείτε να μην προβείτε σε καμία αγορά ή/και περιήγηση στον ιστότοπο. Ωστόσο οποιαδήποτε ενέργειά σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, από την απλή περιήγησή σας σε αυτό μέχρι την εγγραφή σας και την αγορά κάποιου προϊόντος, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων που το διέπουν.

Το www.4rooms.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αναθεωρεί ελεύθερα το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η ενημέρωσή σας για τους όρους που ισχύουν κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων όρων, δεν επηρεάζει παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί ή/και πραγματοποιηθεί πριν την αλλαγή των όρων αυτών. Η χρήση του www.4rooms.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής www.4rooms.gr.

 1. ii. Υπηρεσίες δικτυακού τόπου / ηλεκτρονικού καταστήματος

Α. Παροχή πληροφοριών

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε τα παρεχόμενα προϊόντα / υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Το www.4rooms.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα, προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και μεγέθη των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση των να καθυστερεί από την στιγμή της τροποποίησής τους.

Β. Εγγραφή μέλους

Η εγγραφή σας ως μέλος στο www.4rooms.gr είναι απαραίτητη προκειμένου να διενεργήσετε μια αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή: Αφού εισάγετε κάποιο προϊόν στο καλάθι και επιλέξετε να συνεχίσετε στο ταμείο, το σύστημα θα σας καθοδηγήσει αυτόματα να εγγραφείτε ως νέο μέλος. Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, τηλέφωνο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), φύλο και ημερομηνία γεννήσεως) και την αποδοχή των παρόντων Ορων και Προϋποθέσεων, γίνεστε Μέλος στο www.4rooms.gr και σας ανοίγουμε δικό σας Λογαριασμό Μέλους. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και το www.4rooms.gr βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως μέλος, η Εταιρεία μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό:

 • της δημιουργίας λογαριασμού στο www.4rooms.gr μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των συναλλαγών σας στο www.4rooms.gr κτλ,
 • της επικοινωνίας μας μαζί σας αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (π.χ.  για την διασφάλιση της μεταξύ μας επικοινωνίας, την ολοκλήρωση, την αποστολή και παράδοσης της παραγγελίας σας, την εξόφλησή της και την ασφάλεια της οικονομικής μας συναλλαγής),
 • την αποστολή σε εσάς στα στοιχεία που μας χορηγήσατε ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους.

Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του www.4rooms.gr.

Ο Λογαριασμός

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας ως μέλος πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως μέλος, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το www.4rooms.gr ώστε αυτά να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στο www.4rooms.gr για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των όσων αναφέρονται στους παρόντες όρους και δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και τα αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή μέλους με την αποστολή σχετικού e-mail στην διεύθυνση info@4rooms.gr. Επίσης, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το www.4rooms.gr, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία αποστολής e-mail σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την Εταιρεία μας μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένο μέλος στο www.4rooms.gr. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία μας.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του www.4rooms.gr είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας.

Γ. IP address

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια στην ιστοσελίδα www.4rooms.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας www.4rooms.gr

Δ. Εγγραφή Newsletter

Η εγγραφή σας στο Newsletter της Εταιρείας μας γίνεται ελεύθερα και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο δικτυακό μας τόπο.

Η εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter της Εταιρείας μας, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) στο αντίστοιχο πεδίο του διαδικτυακού τόπου. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό ή/και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

To www.4rooms.gr δεν ευθύνεται αν τα Newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοσή τους. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά Newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής του www.4rooms.gr, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του διαδικτυακού μας τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά μας e-mail  που λαμβάνετε. Το www.4rooms.gr δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

Ε. Διενέργεια αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος

 1. Παραγγελία

1.1. Ολοκλήρωση – επιβεβαίωση παραγγελίας

Ελέγξετε τα προϊόντα στο καλάθι αγορών πατώντας στον σύνδεσμο “ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ” που βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος της ιστοσελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί “ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ” για να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Πατήστε το πλήκτρο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” για να ολοκληρώσετε την αγορά σας. Μπορείτε να πληρώσετε με έναν από τους τρόπους που παρατίθενται κατωτέρω στην Ενότητα ΙΙ.Δ.4.

Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την πρώτη σας παραγγελία πρέπει να εγγραφείτε ως νέο μέλος. Κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας το σύστημα θα σας καθοδηγήσει αυτόματα στην απλή και γρήγορη διαδικασία εγγραφής (αναλυτικά βλ. ανωτέρω Ενότητα Β).

Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντας μας συμπεριλαμβάνουν το εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α. και θεωρούνται τελικές αν η παράδοση αυτών γίνεται εντός Ελλάδος.

Αμέσως πριν πατήσετε την ένδειξη “Παραγγελία”, που είναι και το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, θα ενημερωθείτε αυτόματα ότι με την υποβολή της παραγγελίας έχετε την υποχρέωση να πληρώσετε το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή. Εφόσον είστε σύμφωνοι, πατήστε την ένδειξη “Παραγγελία” οπότε και αυτή θα υποβληθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Με την υποβολή της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το www.4rooms.gr στην διεύθυνση email που έχετε δηλώσει κατή την εγγραφή σας, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι παραλάβαμε την παραγγελία σας, θα αναγράφει τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας. Από το σημείο αυτό και μετά, εσείς δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο μέχρι να παραλάβετε τα προϊόντα σας.

Όταν η παραγγελία παραδοθεί από εμάς στην εταιρεία ταχυμεταφορών ή την μεταφορική εταιρεία με τις οποίες συνεργαζόμαστε, θα λάβετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός φορτωτικής/αποστολής. Με αυτόν τον αριθμό μπορείτε να παρακολουθείτε την αποστολή της παραγγελίας σας, έως ότου αυτή παραληφθεί από εσάς στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την δημιουργία της εκάστοτε παραγγελίας σας.

1.2. Παρακολούθηση παραγγελίας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε την εξέλιξη της παραγγελίας σας μπαίνοντας στο “Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ”. Αν η παραγγελία σας έχει παραδοθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών/μεταφορική εταιρεία, έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για το πού βρίσκεται το δέμα σας, μέσω του αριθμού φορτωτικής/αποστολής, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στη σελίδα “Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ”.

1.3   Ακύρωση / Τροποποίηση παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία:

Πριν υποβάλλετε την παραγγελία σας σύμφωνα με τα ανωτέρω (βλ. Ενότητα ΙΙ.Δ 1.1), έχετε τη δυνατότητα τεχνικά να κάνετε πίσω “back” και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε πατώντας στο κουμπί “αφαίρεση”.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας αλλά πριν την παραλαβή των προϊόντων:

 • Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία μετά την ολοκλήρωση αυτής σε περίπτωση που η παράδοση του/των παραγγελθέντος/παραγγελθέντων προϊόντος/προϊόντων καθυστερήσει. Για την ακύρωση της παραγγελίας σας ισχύουν οι διατάξεις της Ενότητας ΙΙ.Δ 2.2 κατωτέρω.
 • Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@4rooms.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2491400444, ωράριο καταστημάτων.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος:

 • Τυχόν άρνησή σας να παραλάβετε τα προϊόντα σας κατά την παράδοση από την εταιρεία ταχυμεταφορών/μεταφορική εταιρεία, ισοδυναμεί με υπαναχώρηση, δικαίωμα για την άσκηση του οποίου ισχύουν οι διατάξεις της Ενότητα ΙΙ.Δ.5 κατωτέρω. Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης κατά το χρόνο της παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω, το  www.4rooms.gr καταγράφει το γεγονός σε ειδικό αρχείο με συνέπεια την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε μια αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα χρεωθείτε έξοδα μεταφοράς, όπως αυτά αναλύονται κατωτέρω.
 • Μετά την παραλαβή του προϊόντος, η παραγγελία ακυρώνεται με την άσκηση του Δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα ΙΙ.Δ.5 κατωτέρω.
 • Επιπλέον η παραγγελία σας ακυρώνεται μετά την παραλαβή των προϊόντων ή για λόγους αντικατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΙΙ.Δ.6 κατωτέρω.
 • Τέλος μετά την παραλαβή ακυρώνεται η παραγγελία σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ.Β.2 σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν, λάθος προϊόν ή δεν το παραλάβετε ποτέ λόγω απώλειας.
 1. Παράδοση Προϊόντων

2.1   Τρόπος και Χρόνος παράδοσης

Ημέρες και ώρες παράδοσης: Οι ημέρες παράδοσης των προϊόντων σας είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 17:00 μμ και όπως αυτές ορίζονται από την εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών/μεταφορική εταιρεία. Για παραγγελίες που αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, παρέχεται η δυνατότητα παράδοσης και το Σάββατο (εφόσον αυτό ζητηθεί στα σχόλια της παραγγελίας). Στην περίπτωση της παράδοσης το Σάββατο, συμφωνείτε πως η παράδοση των προϊόντων θα χρεώνεται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα στην Ενότητα ΙΙ.Δ.3.

Χρόνος παράδοσης προϊόντων: Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εάν η παραγγελία σας ολοκληρωθεί μέχρι τις 12:30 μμ από Δευτέρα έως Παρασκευή, τα προϊόντα που παραδίδονται σε μεγάλες αστικές πόλεις θα παραδίδονται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας ολοκληρωθεί με την υποβολή της σε εμάς μετά τις 12:30 μμ, ο χρόνος παράδοσης αυξάνει κατά μια εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης. Σε αυτή τη περίπτωση το www.4rooms.gr συνεργάζεται με συγκεκριμένες εταιρείες ταχυμεταφορών και μεταφορικές εταιρείες.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μεταφορική εταιρεία της προτίμησης σας με την οποία το www.4rooms.gr δε συνεργάζεται τότε τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς, ανεξαρτήτως της αξίας παραγγελίας και του τόπου/ χρόνου παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή το www.4rooms.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων σας.

2.2   Καθυστέρηση παράδοσης

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των προϊόντων σας, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση του/των προϊόντος/προϊόντων σας δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση που:

 • το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας λόγω π.χ. κολλήματος στο τελωνείο ή στη μεταφορά του, ανωτέρας βίας κτλ, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε,
 • το προϊόν που παραγγείλατε έχει καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο λόγω ξαφνικής ή/και απροειδοποίητης ανακοίνωσης του προμηθευτή περί κατάργησης του εν λόγω προϊόντος,
 • υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας όπως ενδεικτικά και χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει, σε κάθε δε περίπτωση για να σας δώσουμε τις εναλλακτικές λύσεις που διαθέτει η Εταιρεία μας. Σε περίπτωση καθυστέρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στο τηλέφωνο 2491400444  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@4rooms.gr, στα οποία και μπορείτε να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας στο σύνολο ή σε μέρος αυτής.

 1. Αποστολή Προϊόντων

Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ COURIER.  Εάν η περιοχή την οποία δηλώσατε για την παραλαβή των προϊόντων σας, δεν εξυπηρετείται από το δίκτυο της ΕΛΤΑ COURIER, έχουμε την ευθύνη να σας αποστείλουμε την παραγγελία σας με εναλλακτικό τρόπο.

 1. Τρόποι Πληρωμής

4.1  Μέθοδος Αντικαταβολής

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας. Όταν έρθει στο χώρο σας ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών/ μεταφορικής εταιρείας για να σας παραδώσει τα προϊόντα σας, πληρώνετε μετρητά την αξία της παραγγελίας σας. Το κόστος για την υπηρεσία αντικαταβολής είναι xxx €.

4.2 Πιστωτική, Χρεωστική και Προπληρωμένη κάρτα μέσω ασφαλούς συστήματος πληρωμών της AlphaBank και Δυνατότητα πληρωμής με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass

Δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners .

Ασφάλεια Πληρωμών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

4.3 Πληρωμή με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Μπορείτε να μεταφέρετε το ποσό οφειλής, σε κάποιον από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

ALPHA BANK : 3020 0210 1099 554
IBAN: GR38 0140 3020 3020 0210 1099 554

EUROBANK : 0026 0436 0301 0011 6521
IBAN: GR84 0260 4360 0000 3010 0116 521

ΕΘΝΙΚΗ: 483 6199 6829
IBAN: GR46 0110 4830 0000 4836 1996 829

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 561 8038 1173 11
IBAN: GR06 0172 6180 0056 1803 8117 311

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλείσθε να μας αποστείλετε με email το αποδεικτικό κατάθεσης/ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων.

 1. Υπαναχώρηση

5.1 Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος

Έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες όπως ο Νόμος ορίζει για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση (αναίτια υπαναχώρηση). Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας.

Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 5.1, άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα αγαθά με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.

5.2  Διαδικασίες άσκησης δικαιώματος:

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 5.1 ανωτέρω, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την Σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια ξεκάθαρη δήλωσή σας (πχ επιστολή) την οποία θα αποστείλετε με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας του www.4rooms.gr (info@4rooms.gr) ή συμπληρώνοντας το συνημμένο στους παρόντες Όρους ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (θα το βρείτε στο τέλος του κειμένου) και αποστέλλοντας το (το εκτυπώνετε ή το επισυνάπτετε) σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του συνημμένου Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο σας παρέχουμε τη δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα μας www.4rooms.gr να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε ηλεκτρονικώς το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωσή σας. Με την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Υπαναχώρης, το www.4rooms.gr  θα σας αποστείλει χωρίς καθυστέρηση στο email σας που μας έχετε δηλώσει επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας.

5.3 Υποχρεώσεις καταναλωτή κατά την υπαναχώρηση

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης θα πρέπει να μας αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Ρητά συμφωνείτε ότι η ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει σε εμάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή σε εμάς της Δήλωσης Υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε σε εμάς (στη διεύθυνση που αναγράφεται στο παρόν) το προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα – εκτός και αν έχουμε συμφωνήσει να το παραλάβουμε εμείς από εσάς σε περίπτωση υπαναχώρησης-, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε σε εμάς η ανακοίνωση της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Για τις επιστροφές των προϊόντων συνεπεία της υπαναχώρησης για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, το κόστος επιστροφής το αναλαμβάνει το www.4rooms.gr με την προϋπόθεση ότι θα συνεργαστείτε μαζί μας και θα επιστρέψετε το προϊόν με τον τρόπο που θα σας υποδείξουμε. Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος της επιστροφής των προϊόντων το αναλαμβάνετε εσείς.

5.4 Υποχρεώσεις www.4rooms.gr

Εάν υπαναχωρήσετε από κάποια αγορά σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους παράδοσης από το φθηνότερο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε) με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που το www.4rooms.gr θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5.5.  Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα γνωστοποιήσετε στο www.4rooms.gr κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορούν το χρήματά σας να πιστωθούν στον λογαριασμό που τηρείτε στο www.4rooms.gr.

5.5    Επιστροφή Προϊόντων

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου  λάβουμε πίσω τα αγαθά από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση παράγεται για εμάς.

Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, η οποία (μείωση) επέρχεται ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των εν λόγω προϊόντων εκ μέρους σας πλην εκείνης που είναι αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των προϊόντων.  Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα. Το www.4rooms.gr ΔΕΝ παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητάς των. Διευκρινιστικά, η δοκιμή των υποδημάτων θα πρέπει να γίνεται σε μαλακό τάπητα ή κάτι παρόμοιο, διαφορετικά το www.4rooms.gr ΔΕΝ αποδέχεται υποδήματα τα οποία δίνουν οποιαδήποτε εντύπωση ότι δε δοκιμάστηκαν σε κάποιο χαλάκι ή πολύ μαλακή επιφάνεια. Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του, διαφορετικά το www.4rooms.gr δεν παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε εντός 30 ημερολογιακών ημερών

 1. Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε εντός 30 ημερολογιακών ημερών και να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο μέγεθος ή άλλο προϊόν. Η επιστροφή των προϊόντων με σκοπό την αντικατάσταση αυτών δεν αποτελεί ενέργεια υπαναχώρησης εκ μέρους σας και άρα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας.

Συμφωνείτε ρητώς πως η αντικατάσταση των προϊόντων πραγματοποιείται εφόσον το προς αντικατάσταση προϊόν επιστρέφεται στην Εταιρεία μας στην ίδια καλή κατάσταση που το παραλάβατε αρχικώς. Η Εταιρεία μας ΔΕΝ αντικαθιστά προϊόντα τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, κακώσεις ή δε συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα τα οποία λάβατε από εμάς.

iii. Ευθύνες – Υποχρεώσεις των μερών

Α.  Ευθύνη χρηστών του διαδικτυακού τόπου και καταναλωτών του ηλεκτρονικού καταστήματος

 1. Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη/ Καταναλωτή

Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του δικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού καταστήματος και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).

Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο www.4rooms.gr, τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

 1. Απαγορευμένες Χρήσεις

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα του www.4rooms.gr για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή σας η οποία:

 • παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο του www.4rooms.gr όσο και τρίτων,
 • περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών/μελών/καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/μελών/καταναλωτών του παρόντος δικτυακού τόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επιπλέον απαγορεύεται:

 • Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε.
 • Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα/υπηρεσίες.
 • Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο www.4rooms.gr  από τα μέλη του.
 • Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του δικτυακού τόπου.

Προτιμήσεις απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.